ศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำโรงเรียน

แนะนำตนเอง

ชื่อ                   ธีรชัย  ประวัติ
ที่ทำงาน          โรงเรียนวัดโบราณาราม
                         สพป.นศ2
ที่อยู่                 130  ม.6  ต.เขาพระ อ.พิปูน
                        จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษา         ปริญญาตรี   ภาษาไทย
คติ                   หากเราได้พยายาม  ก็เป็นหนึ่งได้